Zenélni...

Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete


2013. június 21. 12:39

Az egyesület alapvető feladata a könnyűzenei szerzők általános érdekképviselete, tagjainak érdekvédelme és érdekérvényesítése. A könnyűzeneszerzők összefogása, az egyéni érdekeken túlmutató szakmai kommunikáció elősegítése. Az egyesület e célok elérésének érdekében dolgozik a könnyűzenei szerzők jogainak szélesítéséért, illetve e jogok maradéktalan érvényesüléséért.

Az Egyesület céljai:
  • Az egyesület alapvető feladata a könnyűzenei szerzők általános érdekképviselete, tagjainak érdekvédelme és érdekérvényesítése. A könnyűzeneszerzők összefogása, az egyéni érdekeken túlmutató szakmai kommunikáció elősegítése. Az egyesület e célok elérésének érdekében dolgozik a könnyűzenei szerzők jogainak szélesítéséért, illetve e jogok maradéktalan érvényesüléséért.
  • Folyamatos kapcsolatot tart fenn a zenével foglalkozó egyéb egyesületekkel, a többi művészi szövetséggel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, mindenekelőtt az Artisjus, az EJI, a Pro-Art, a Magyar Zenei Tanács, a Magyarországon működő zeneműkiadók, illetve hangfelvétel előállítók szervezeteivel, illetve az időközben létrejövő, a könnyűzenéhez kapcsolható tevékenységek bármely területét jelentősen reprezentáló szervezetekkel.
  • Az egyesület célja többek között a magyar könnyűzenei művek szerzőit érintő döntéshozó testületek tevékenységével kapcsolatos információk kommunikálása a tagság felé oly módon, hogy a tájékoztatás a döntéshozó testületek működését a hazai szerzők számára előnyösen segítse.
  • Feladatának tekinti a magyar zenei kultúra terjesztését az audiovizuális médiában, könnyűzenei rendezvények, akciók szervezését, szakmai kapcsolatok, fórumok létrehozását és az együttműködés lehetőségeinek megteremtését.
  • Támogatni kívánja a tehetségek felkarolását és a hazai zenék médiajelenlétének elősegítését. Elősegítve ezzel a magyar könnyűzene színvonalának emelkedését, az értékes művészi alkotó munka kibontakozását.
  • Az Egyesület szakmai találkozókat kíván szervezni, ahol a könnyűzeneszerzők találkozhatnak más művészeti tevékenységet folytató alkotókkal, így előadókkal, hangszeres zenészekkel, producerekkel, hanglemez kiadókkal, színházak képviselőivel és egyéb felhasználókkal is.
  • Az egyesület rendszeresen tájékoztatást tart tagjai számára az aktuális őket érintő szakmai kérdésekben, rendszeres időközönként jogi fórumot létesít, ahova többek között szerzői jogi tanácsadásért is fordulhatnak tagjai.
  • Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, természetes személlyel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.